Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

 F

fanatikus (lat.) vakbuzgó, rajongó, féktelen, türelmetlen

farizeus (héb.–lat.) 1. a törvényt betûkig megtartó zsidó kegyességi irányzat tagja; 2. átvitt értelemben: álszent, képmutató

fideizmus (lat.) múlt század végi teológiai irányzat, amely szerint egyedül a szívbeli odaadás kell az üdvõsséghez, de nem a hitigazságok ésszerû megismerése

fiducia (lat.) hit, bizodalom, hûség

filia (lat.) leányegyház, fiókegyház

filioque (lat.) a “Fiútól is”; a Szentháromság harmadik személye; a Szentlélek a második személytõl, a Fiútól is származik

filoszemita (gör.) zsidóbarát

fõgondnok a Magyar Református Egyházban az egyházkerület élén álló világi vezetõ

fõjegyzõ a püspök lelkész és a fõgondnok világi helyettese

franciskánus (lat.) Ferenc-rendi szerzetes

fundamentalizmus
(lat.) az az írásmagyarázati, közösségi irányzat, mely a Szentírás teljes szövegét mereven betû szerint értelme