Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

 

 

 C, Cs

caddik (héb.) igaz, jámbor ember, zsidó bölcs

caritas (lat.) jótékonyság; rk. szeretetintézmény neve

casula (lat.) miseruha

cebaot (héb.) Seregek Ura, az Ószövetségben Isten körülírt megnevezése

chanuka (héb.) zsidó örömünnep a Makkabeusok sikeres harcainak, fõleg Jeruzsálem felszabadításának (i. e. 164) emlékére, a jeruzsálemi Szentély újjáavatásának ünnepe

chiliasmus (gör.–lat.) Krisztus ezeréves földi uralmáról, második eljövetele utáni eseményekrõl szóló tanítás

christos (gör.) felkent, a héber messiás görög megfelelõje

CIC- Codex Juris Canonici a rk. egyház hivatalos törvénygyûjteménye

cingulus (lat.) rk. papok deréköve

cionista (héb.) a zsidó állam megalapításának híve

cionizmus (héb.) a zsidóságnak Izraelben való tömörítésére törekvõ mozgalom

circumcisio (lat.) körülmetélés

ciszterci (lat.) a bencés reformmozgalmakból származó, hazánkban fõleg oktatással, neveléssel foglalkozó rk. szerzetesrend

cölibátus (lat.) kötelezõ papi nõtlenség

communio (lat.) közösség; azonos javakból részesedés, úrvacsora

concelebráció a szertartások közös végzése; több pap közös szolgálata

confessio (lat.) hitvallás

constitució alkotmány, alapokmány (zsinati dogmatikai jellegû és érvényû irat)

conversio (lat.) megtérés

córesz (héb.) szegénység, nyomorúság, szenvedés

corpus Krisztus kereszten függõ testének kiábrázolása

credo (lat.) hiszekegy, hitvallás

crucifix (lat.) középkori használatban: “akasztófáravaló”

Crucifixus (lat.) a Megfeszített; kereszt, feszület