Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

                                                       Z, Zs


zaiditák
(ar.) síita muzulmán szekta

zelota (gör.) 1. vakbuzgó, türelmetlen ember; 2. Jézus korában és Jézus után az a harcias zsidó mozgalom, amely a rómaiak elûzését kívánta elérni

zoolátria (gör.) állatimádás, állatoknak isteni tiszteletben való részesítése

zoroasztrizmus (lat.) perzsa vallás, amely szerint a világ a jó (a fény) és a rossz (a sötétség) erõinek küzdõtere

zsinagóga (gör.–lat.) zsidó imaház

zsinat 1. egyházi tanácskozás és határozatokat hozó testület; 2. a rk. egyházban vannak egyetemes és területi (provinciális) zsinatok, sõt nemzeti zsinatok is és egyházmegyei zsinatok; 3. a pr. egyházakban a zsinat lelkészekbõl és nem lelkészekbõl álló választott törvényhozó testület

zsinat-presbiteri elv a református (kálvinista) egyházak egyház-igazgatási rendje, amelyben a presbitériumok és zsinatok hozzák az érvényes döntéseket

zsolozsma (lat.) 1. istentiszteleti forma: váltakozó ének; 2. zsoltárverseken alapuló közös imádság, melyben olvasmányok, szentírásbeli szakaszok is szerepelnek

zsoltárok az Ószövetség 150 részbõl álló imádság- és énekgyûjteményes könyve

zwingliánus Zwingli Ulrich (1484-1531) zürichi reformátor követõje