Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

                                                         V


vahabita (ar.) fanatikus muzulmán szekta

valdensek olasz elõreformátorok, Wald Péter követõi

Vatikán 1. pápai állam, Szentszék; mai formájában 1928 óta létezik; eredetileg már a 7. sz.-tól “Péter örökségeként” emlegették; 2. a rk. világegyház igazgatási és szervezeti központja

véda a hindu vallás szent könyve

veneráció (lat.) hódolat, mély tisztelet, imádat

venisancte (lat.) ünnepélyes tanévnyitó mise, istentisztelet vagy ima

verbális inspiráció
az a konzervatív teológiai nézet, ami szerint a Szentírás minden betûjét a Szentlélek diktálta és így betûiben is tévedhetetlen

verbum (lat.) ige

via crucis (lat.) a kereszt útja, a gyötrelem útja

vikárius (lat.) a püspökség ügyeit ideiglenesen vezetõ helyettes a rk. és ort. egyházban

vízió (lat.) látomás

vizitáció (lat.) 1. a püspök és az esperes gyülekezetlátogatási, gyülekezetvizsgálati alkalma; 2. két fajtája van: canonica vagy pastorális

vízkereszt
(lásd: epifánia)