Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

                          U, Ú


Újszövetség a Szentírás második része, melynek kánoni jellegét az egész kereszténység elfogadja, eredeti nyelve a görög

uléma (ar.–tör.) muzulmán törvénytudó, jogtudós

umbrella
(lat.) a rk.. szertartásban körmenetek alkalmával a pap fölé tartott, négy rúdon hordott mennyezet, baldachin

unió (lat.) 1. egyházak egyesülése; 2. Magyarországon az ortodox egyháznak a katolikussal egyesülése, a pápa primátusának elismerésével

unio mystica (lat.) Krisztussal való egyesülés

unitárius/ok (ang.) a szentháromság tanát elvetõ, csak egyszemélyû Istent elismerõ pr. felekezet

unitarizmus (lat.) az unitáriusok vallása

urbi et orbi (lat.) pápai áldás; szó szerint: a városnak és világnak, azaz minden rk. hívõre vonatkozóan

Úri imádság Miatyánk (Mt 6,9-13)

úrvacsora 1. szentség, amelyet Jézus Krisztus rendelt (lKor 11,23-26); eleme a kenyér és a bor; a bûnök bocsánatának, Jézus Krisztussal és az összes keresztény hívekkel való közösség megélésének alkalma; 2. a rk. egyházban ennek az eucharisztia, a szentáldozás felel meg

utilitarizmus (lat.) haszonelvûség

utolsó ítélet
Jézus Krisztus újbóli eljövetelekor tartandó ítélet, mely némelyeket kárhozatra, másokat örökéletre rendel (lásd: Apokalipszis, parúzia)

utópia
megvalósíthatatlan elképzelés, terv, vágy

utraqualisták (lat.) kelyhesek; a husziták egyik ága, a két szín alatti úrvacsorázás hívei