Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

  N

 

nagyhét a húsvét ünnepét megelõzõ hét; fontos részei: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat

nagypéntek Jézus Krisztus szenvedésének, keresztre feszítésének, halálának és eltemetésének napja

napkeleti bölcsek a Mt 2,1-12-ben olvasható híradás szerint meglátogatták az újszülött Jézust (lásd: mágusok)

nazarénusok 1. újrakeresztelõ, fegyverhez nem nyúló, szombatos felekezet, ill. ennek tagja; 2. az elsõ (zsidókból lett) keresztényeket így nevezték

nekrológ (gör.–lat.) elhunyt személyiség életét és munkásságát méltató cikk vagy beszéd

neofita (gör.–lat.) valamely vallásra újonnan áttért személy

neológ (gör.–ném.) a zsidó vallás bizonyos liberalizmusát elfogadó, a hagyományokhoz az ortodoxoknál kevésbé ragaszkodó személy és irányzat

neotomizmus a rk. egyháznak Aquinói Tamás tanításán alapuló filozófiai világnézete, amely a katolikus filozófiát a természettudományok eredményeivel összeegyeztetni igyekszik

Niceai hitvallás a 325-ben Niceában tartott zsinat által elfogadott hitvallás, melyet a 381-ben tartott konstantinápolyi zsinat megerõsített, s ezért teljes elnevezése: Nicea-konstantinápolyi hitvallás

nirvána (szan.) a buddhista vallásban a teljes megnyugvás, kiszabadulás a lélekvándorlásnak szenvedésekkel járó körforgásából, a legmagasabb boldogság állapota, melyre a lélek törekszik

nonkonformista (lat.) az 1662-ben kötelezõnek nyilvánított anglikán egyházat el nem fogadó pr. szabadegyházak híve

Notre-Dame 1. Miasszonyunk (Szûz Mária); 2. a róla elnevezett híres, gótikus párizsi templom

novicius (lat.) próbaidõre felvett fiatal szerzetes

Numeri (lat.) Mózes 4. könyve

nunciatúra (lat.) pápai követség

nuncius (lat.) a Vatikán diplomáciai képviselõje; a pápa állandó követe valamely országban