Tartalomjegyzék
Vallási kifejezések kislexikona
A,Á
B
C,CS
D
E,É
F
G,GY
H
I,Í
J
K
L
M
N
O,Ö
P
R
S
SZ
T
U,Ú
V
Z,ZS
Minden oldal

 

  J

Jad-vasem (héb.) a világ igaza; a holokauszt idején a zsidókat mentõk emlékhelye Jeruzsálemben

Jahve (héb.) a zsidóknál az Istent jelölõ négy betû (tetragram)

jehovista (ang.–héb.) az USA-ból származó, 19. sz. közepe óta elterjedt, a végítélet közeli bekövetkezését váró vallási mozgalom

jeshiva (héb.) szigorú zsidó vallási iskola

Jewish Agency (ang.) az elsõ világháború után Palesztinában alakult cionista szervezet az önálló zsidó állam létrehozására

jezsuita (lat.) rk. szerzetes, a Jézus-társaság tagja

jiddis Kelet-Európa és Amerika zsidó lakossága egy részének régebbi német elemekbõl álló, szláv és héber sajátosságokkal kevert nyelve

jógi (szan.) indiai aszkéta, a jóga követõje

jóm kippúr (héb.) a zsidók nagyböjtje (az engesztelés napja)

judaizmus (lat.) zsidó vallás, szellem, világnézet

juriszdikció (lat.) egyházi vezetõk vagy testületek jogi hatásköre, intézkedési területe

jus canonicum (lat.) egyházjog

jus divinum (lat.) isteni jog; az isteni kinyilatkoztatás folytán keletkezett egyházjogi szabályok összessége